Informacje o rekrutacji

Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych nr 1 w Łańcucie

 • jest szkołą bezpłatną kształcąca w systemie zaocznym,
 • zajęcia odbywają się średnio co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę,
 • nauka w liceum dla dorosłych trwa:
  • 4 lata dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej oraz  gimnazjum,
  • 3 lata dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia,
 • po ukończeniu szkoły słuchacze  otrzymują świadectwo ukończenia  szkoły średniej i mogą przystąpić do egzaminu maturalnego,
 • absolwenci liceum ogólnokształcącego dla dorosłych mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych.

Do liceum ogólnokształcącego  dla dorosłych można przyjąć osobę, która:

 • w danym roku kalendarzowym ukończy 18 lat.
 • lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 16 lat, jeżeli ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia/ w zależności od długości cyklu nauki/ szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej
 • podanie na druku szkolnym
 • 2 zdjęcia
 • dowód osobisty (ewentualnie paszport lub inny dokument tożsamości) do wglądu