Plan zajęć dla Liceum dla dorosłych w II semestrze roku szkolnego 2023/24