Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na I semestr roku szkolnego 2023/24