Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych do czerwca 2023 r.