Plan zajęć dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na 11-12 lutego 2023 r.