KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie zawiesza funkcjonowanie szkoły od 12 do 25 marca br. W okresie tym nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Więcej informacji o zawieszeniu zajęć:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Uwaga: Zawieszenie zajęć dotyczy również Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Łańcucie